© All rights reserved.

Vzw Los Gorriones


werd opgericht in 2002 naar aanleiding van een confrontatie met de schrijnende omstandigheden waarin vele kinderen in Perú leven. Yvo Beysen richtte samen met enkele enthousiaste medewerkers Vzw Los Gorriones op om hulp te bieden na een noodkreet vanuit Ayacucho in Perú.


Vele kinderen in Perú groeien op in kansarme gezinnen waar de ouders vaak niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te laten gaan en dit ondanks de schoolplicht. In de dorpen zijn de leefomstandigheden dikwijls heel precair en ontbreekt het de gezinnen vaak aan basisbehoeften.


Vzw Los Gorriones probeert hierin verandering te brengen aan de hand van verschillende projecten die de levensstandaard en de gezondheid van kinderen in de armste regio's moet helpen verbeteren.


Dit gebeurt op velerlei wijzen zoals je zal kunnen ontdekken op deze website.


Ons belangrijkste project dat aan al onze doelstellingen een antwoord moet geven is ons peterschapsproject in Nueva Unión en het daaraan gekoppelde studiepeterschapsproject waar Belgische meters en peters peruaanse kinderen kunnen helpen met als doel hun algemene leefomstandigheden te kunnen verbeteren en hen helpen een beterer toekomst uit te bouwen door hen de kans te geven hogere, al dan niet universitaire studies te doen.


Dank zij de hulp en bijdragen van vrijwilligers, meters en peters, privaat- en bedrijfssponsors, de Provincie Limburg en de Stad Hasselt en institutionele sponsors kunnen wij onze doelen bereiken.


Door haar werk beantwoordt de Vzw aan heel wat van de vooropgestelde SDG's waarvan de voornaamste hieronder staan afgebeeld.

SDG's

Wie heeft dit kleurrijk pakket nog niet zien verschijnen. In de opvolging van de milenniumdoelstellingen zijn dit de nieuwe 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen'. Zij zijn formeel aangenomen door de algemene vergaderingvan de Verenigde Naties met als deadline 2030.

Gedurende de komende jaren moeten de 17 SDG's die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te leiden. Deze doelen die één en ondedeelbaar reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Door haar activiteiten in Perú helpt Vzw Los Gorriones actief mee aan het realiseren van de SDG's. Uiteraard kunnen wij ons niet inzetten op 'al' deze thema's maar leggen wij onze focus op een beperkt aantal van deze SDG's met de wetenschap dat als je aan één SDG werkt je ook je steentje bijdraagt aan alle andere SDG's.